Vi är idag väldigt glada att kunna meddela om vår senaste certifiering. Sedan tidigare har vår verksamhet blivit kvalitetssäkrad enligt ISO 9001:2015, men nu är vi då även miljöcertifierade (ISO 14001:2015) vilket gläder oss oerhört.

Om du som kund eller leverantör vill ta del av denna certifiering så går den att ladda ner här: Miljöcertifikat ISO 14001:2015