Ombyggt och tillbyggt.

Vi har investerat för framtiden i en ny produktionshall på 600 kvadratmeter för att ge plats åt vår nya kombinerade stans- och lasermaskin. Vi har även utökat möjligheterna för lagerhållning av plåt och förnyat vårt inlastningsområde. Dessutom har vi  utökat personal- och kontorsdelen med runt 200 kvadratmeter. Kom gärna in på en rundtur och en kopp kaffe.